Waar staat AED voor?

AED staat voor automatische externe defibrillator.