Hart voor Echt-Susteren

Search

Waar staat AED voor?

AED staat voor automatische externe defibrillator.

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen of een hartstilstand.
Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen.
Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroom-stoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing.
Bij sommige type AED’s kan men op een display de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Hoe werkt een AED?

Nadat u twee zelfklevende elektroden op de borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een automatische analyse van het hartritme.
Wanneer er sprake is van ventrikelfibrillatie zal de AED opdracht geven tot het toedienen van een stroomstoot.
De stroom wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden.

Wat is fibrilleren?

Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart in een chaotisch ritme samentrekt.
Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam en het lijkt alsof het hart stil staat.
Bij fibrilleren is defibrilleren met een AED door leken de enige oplossing.
Dit moet wel, indien mogelijk, binnen 6 minuten gebeuren.

Wat is een circulatiestilstand?

Bij een circulatiestilstand wordt er geen bloed meer door het lichaam gepompt en treedt er een doorbloedingstilstand op.
Een  circulatiestilstand ontstaat wanneer het hart niet meer effectief samenknijpt (fibrilleert) of wanneer de prikkels tot samentrekken volledig uitblijven (asystolie).

Waarom is de aanwezigheid van AED binnen mijn bedrijf noodzakelijk?

Door vroegtijdig (binnen zes minuten) het hart te defibrilleren vergroot u de kans op overleven tot 70%!
Iedere minuut dat er gewacht wordt met de defibrillatie neemt de overlevingskans met 10 tot 12% af!
Gezien de onlangs (juni 2001) in de media verschenen berichten dat de ambulance 20.000 maal per jaar niet binnen 15 minuten ter plaatsen kan zijn is het van levensbelang dat een automatische defibrillator voorhanden is.
U kunt er het leven van uw collega, partner of familie mee redden.

Mag iedereen zo maar een AED gebruiken?

Ja, mits u een opleiding reanimatie/AED bediener heeft gevolgd.
Vroeger was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen.
De AED is een automatische defibrillator die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken.
Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft.
Dit heeft er toe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED.
Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast.
Het gaat er om dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
Na een korte training bent u als “leek” bevoegd om defibrillatie toe te passen.
Deze training wordt binnen de gemeente Echt-Susteren verzorgd door de Stichting Hart voor Echt-Susteren, de lokale EHBO verenigingen het Rode Kruis en de bedrijven die binnen de gemeenten de BHV opleidingen verzorgen.

Wat is het belang van de AED wanneer iemand een circulatiestilstand heeft?

Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in meer dan 90% van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart.
Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand.
Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen.
Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd.
Door het toepassen van hartmassage en mond op mond beademing voorziet u de hersenen van zuurstof.
U kunt de ventrikelfibrillatie hier echter niet mee opheffen.
De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart.
Door het hart te defibrilleren  heft u de heersende chaos op waarna het hart weer op normale wijze kan gaan kloppen.
Naarmate men langer wacht met defibrillatie zal het hart minder gevoelig worden voor defibrillatie en zal de overlevingkans sterk afnemen.

Hoe veilig is het gebruik van AED?

Mist u een korte training in het gebruik van de AED gevolgd heeft en de veiligheidsinstructies in acht neemt is het gebruik van AED volkomen veilig!
Omdat de AED in tal van situaties gebruikt wordt zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd.
De AED zal alleen de opdracht en de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf  uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn.
De AED kan dus niet per ongeluk gebruikt worden om iemand zo maar een stroomstoot toe te dienen.
Een gesproken stem in het apparaat zal u opdracht  geven het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie.
Wanneer u dit toch doet zal het apparaat bewegingen detecteren en geen stroomstoot afgeven.

Kan een nat slachtoffer ook worden gedefibrilleerd?

In een geval van een natte omgeving (zwembad,drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer eerst af te drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken.
Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Kan een AED een foute interpretatie maken?

Een AED maakt gebruik van complexe analyse systemen om het hartritme te interpreteren.
Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal deze in meer dan 95% van de gevallen de juiste keuzen maken om defibrillatie toe te passen.
In meer dan 98% van de gevallen zal de AED correct beslissen om geen opdracht tot defibrillatie te geven.
Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald kan worden.
Om fouten te voorkomen is daarom belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

Waarom moet men tussen de defibrillaties van de AED doorgaan met hartmassage en beademing?

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren.
Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten.
Hierdoor voorziet u het hart en de hersenen van zuurstof en maakt u het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen.
Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen.
Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gebruiken.
Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED .

Welke handelingen dient u te verrichten na gebruik van de AED?

Nadat u bij een reanimatie de AED gebruikt heeft dient u de AED terug te brengen naar de locatie waar deze is opgehaald en terug te hangen in de kast.
Vervolgens dient u de Stichting Hart voor Echt-Susteren  te waarschuwen dat er een AED is ingezet met vermelding van het volledig adres van de AED te melden:  PLAATS,   STRAAT  EN HUISNR.