Hart voor Echt-Susteren

…omdat elke seconde telt

Wat is Hart voor Echt – Susteren voor een organisatie? 
Het is een organisatie die een AED apparaat op zo veel mogelijk plaatsen in de gemeente Echt-Susteren wil plaatsen om de overlevingskansen van mensen, die te maken krijgen met een plotselinge hartstilstand te vergroten. Om dit te kunnen realiseren benadert zij organisaties voor donaties.

Wat is het doel van de Stichting?
De Stichting “Hart voor Echt- Susteren” heeft als doel levens te redden bij plotselinge hartstilstand.
Wij willen dit doel bereiken door te zorgen voor het plaatsen en gebruiken van voldoende zogenaamde AED apparaten in alle kernen van de gemeente Echt-Susteren.
Een AED is een computergestuurd apparaat dat de persoon met een plotselinge hartstilstand een shock kan toedienen.
Hoe sneller de shock wordt toegediend, hoe meer overlevingskans er ontstaat.
De apparaten zullen in een (licht) afgesloten kastje in de openbare ruimte geplaatst worden.
Met behulp van een uitgekiend bereikbaarheidssysteem zullen opgeleide vrijwilligers na een melding snel ter plaatse zijn om hulp te kunnen verlenen.

Wie maken deel uit van de Stichting?
De Stichting is een samenwerking van de EHBO Verenigingen in de gemeente Echt-Susteren

– EHBO Vereniging Roosteren
– EHBO Vereniging Susteren
– EHBO Vereniging Pey-Echt
– EHBO Vereniging Maria Hoop
– EHBO Vereniging Koningsbosch