Hart voor Echt-Susteren

Search

De Stichting Hart voor Echt-Susteren bestaat nu 10 jaar. Twee bestuursleden, te weten Mia Bremmers en Pierre Brouwers, zijn vanaf het prille begin bij de Stichting betrokken geweest. Mia als secretaris, coördinator opleidingen en planning plus begeleiding cursussen,; Pierre als coördinator AED’s, tevens belast met controle en onderhoud. 

Mia is ook meer dan 30 jaar lid van de EHBO, en meer dan 15 jaar secretaris. Zij is voor haar vele verdiensten beloond met de hoogste blijk van waardering in de vorm van een bronzen beeldje “De Barmhartige Samaritaan”.

Beide bestuursleden kunnen terugzien op een bijzonder productieve en succesvolle periode, waarin een nagenoeg volledige dekking van het grondgebied van Echt-Susteren door AED’s is bereikt en waarin meer dan 250 vrijwilligers zijn opgeleid.