Hart voor Echt-Susteren

Search

Enkele weken terug werd in de media melding gemaakt dat veel mensen terughoudend zijn om een AED te gebruiken bij een plotselinge hartstilstand of hartinfarct. Snel handelen is echter belangrijk! Daarom start de Stichting Hart voor Echt-Susteren een campagne om ook de inwoners van de gemeente te wijzen op het belang om direct te beginnen met reanimeren, óók als er nog geen hulpverlener aanwezig is.

Om aandacht te vragen voor deze ‘drempelvreesproblematiek’ werd burgemeester Jos Hessels namens Hart voor Echt-Susteren gevraagd om “handelend op te treden”, waarbij Lars van Ool namens het bestuur in de rol van slachtoffer kroop. Hessels doorstond zonder problemen de proeve van bekwaamheid.

“Gewoon doen, omdat elke seconde telt!”, aldus Jos Hessels.

Burgemeester Hessels van Echt-Susteren onderstreept het belang om niet bang te zijn om een AED-apparaat te gebruiken. “De instructie op het apparaat zijn kort, bondig en zeer duidelijk. Daarnaast zijn er ook ‘sprekende’ apparaten die stap voor stap zeggen welke handelingen gevolgd moeten worden. Ik wil dan ook een beroep doen om in geval van een hartstilstand of hartinfarct gewoon het AED-apparaat te gebruiken!”

Lars van Ool maakte duidelijk dat zelfs ondersteuning kan worden gevraagd via de alarmcentrale 112. Zodra de hulpverleners van politie, brandweer of ambulance ter plaatse zijn nemen deze de behandeling van het slachtoffer over.

Tijdens een kort onderhoud met de burgervader gaf van Ool aan dat in de gemeente Echt-Susteren dag en nacht vrijwilligers paraat staan om in actie komen bij een melding van een hartstilstand. Ook zijn er voldoende AED-apparaten beschikbaar en via een uitgekiend netwerk uitgezet over de gemeente. Hart voor Echt-Susteren zorgt voor onderhoud van apparaten en netwerk, maar ook voor de opleiding reanimatie en bediening AED voor de vrijwilligers. De ze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met de lokale EHBO-afdelingen binnen de gemeente