Hart voor Echt-Susteren

Search

Ja, mits u een opleiding reanimatie/AED bediener heeft gevolgd.
Vroeger was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen.
De AED is een automatische defibrillator die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken.
Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft.
Dit heeft er toe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED.
Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast.
Het gaat er om dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
Na een korte training bent u als “leek” bevoegd om defibrillatie toe te passen.
Deze training wordt binnen de gemeente Echt-Susteren verzorgd door de Stichting Hart voor Echt-Susteren, de lokale EHBO verenigingen het Rode Kruis en de bedrijven die binnen de gemeenten de BHV opleidingen verzorgen.