Hart voor Echt-Susteren

AED staat voor automatische externe defibrillator.