Hart voor Echt-Susteren

Search

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen of een hartstilstand.
Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen.
Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroom-stoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing.
Bij sommige type AED’s kan men op een display de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.