Hart voor Echt-Susteren

Search

Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in meer dan 90% van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart.
Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand.
Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen.
Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd.
Door het toepassen van hartmassage en mond op mond beademing voorziet u de hersenen van zuurstof.
U kunt de ventrikelfibrillatie hier echter niet mee opheffen.
De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart.
Door het hart te defibrilleren  heft u de heersende chaos op waarna het hart weer op normale wijze kan gaan kloppen.
Naarmate men langer wacht met defibrillatie zal het hart minder gevoelig worden voor defibrillatie en zal de overlevingkans sterk afnemen.